Disclaimer


De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Er mag niets van gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Stijn Van Baelen Advocaat. Toestemming kan worden verleend aan niet-commerciële doeleinden met volledige bronvermelding. Stijn Van Baelen Advocaat zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Stijn Van Baelen Advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.advocatenvanbaelen.be of het afgaan van informatie die op de site wordt verstrekt. Alle gegevens die u stuurt naar www.advocatenvanbaelen.be juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Links


Bepaalde links in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Stijn Van Baelen Advocaat geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Stijn Van Baelen Advocaat de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.