"Goede afspraken maken goede vrienden"

Mr. Stijn Van Baelen gebruikt het samenwerkingscontract van de Orde der Vlaamse Balies.
In deze overeenkomst wordt de afspraken gemaakt voor wat betreft de honorering als de dienstverlening. Klik hier voor het modelcontract.

Kantoorkosten (excl. BTW)


Briefwisseling : € 11,00/pagina
Fotokopie & inkomende mail : € 0,40/kopie
Inkomende faxen : € 0,40/fax
Verplaatsingen : € 0,65/km

Gerechtskosten en externe kosten


Gerechtskosten (zoals gerechtsdeurwaarderskosten, rolrechten, afschriften e.d. worden aan kostprijs doorgerekend)

Erelonen (excl BTW)


Er wordt in principe gewerkt met een op voorhand bepaald uurtarief.
Dit kan variëren afhankelijk van materie, belang, financiële inzet.